fredag 3. juni 2011

Selbu Spinneri

Spinneri og ullsenter

Frida Tove Meland og Ingvild Svorkmo Espelien planlegger etablering av et spinneri og ullsenter i løpet av 2010-2011. Tanken er å ta vare på ull fra gamle saueraser og foredle denne lokalt i et Midt - Norsk spinneri, samt å etablere et senter for ullforedling med opplæring og kompetanseutvikling. Ullsenteret planlegges lokalisert til Selbu kommune, i næringsbygget Myrstad på Tømra. Ullsenteret vil være samlokalisert med bl.a Selbumat og vil ha kontakt med Selbu Husflid. Det tas sikte på å bygge opp et miljø innen ull og ullforedling.

Norske saueraser

Utgangspunktet for Selbu spinneri er samarbeidet med Laget for Grå trøndersau for å foredle ull fra denne gamle sauerasen. Grå trøndersau har ull av meget god kvalitet, en myk crossbredull som egner seg til både strikking, veving og toving. I ullsenteret vil fokus være på de gamle norske sauerasene og en bedre utnytting av ull fra disse gjennom spinneriets virksomhet. Spinneriet vil kjøpe ull som råvare for sin ullforedling, men også tilby leiespinning der den enkelte råvareleverandør selger det ferdige produkt selv. Mye av ulla fra de gamle rasene er pigmentert. Dette gir en dårlig pris både i Norge og på verdensmarkedet. Ullsenteret kan tilby en mye bedre pris for pigmentert ull fordi en målsetting er å lage et naturfarget og miljøvennlig garn med minst mulig bruk av kjemikalier.

Selbu spinneri er basert på håndtverkspreget, lokal produksjon

Bedriften baseres på teknologi fra Belfast Minimill. Dette er et lite mekanisk spinneri som gir minst mulig fysisk og kjemisk belastning på ulla, og dermed et garn som utnytter ullas naturlige egenskaper maksimalt. Teknologien krever en viss investering og det må tenkes langsiktig hva gjelder finansiering og inntjening.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar